Kategorier
Granskning

Goda kontakter grunden till arvodesavslöjande

Var? P4 Blekinge.

Vem? Reportern Tor Jonsson.

Vad? P4 Blekinge avslöjar att en nämndordförande i Ronneby kommun i flera år har tagit ut arvoden för extraarbete, trots att det jobb hon har utfört ingår i hennes redan arvoderade uppdrag som nämndordförande. Dubbelarvoderingen har kunnat fortgå eftersom en oppositionspolitiker hela tiden har godkänt hennes räkningar. Den aktuella politikern har nu tagit time out, och en granskning ska göras av kommunens politikerarvoden.

Hur? Tor Jonsson är den på redaktionen som har extraansvar för att bevaka Ronneby kommun. Han har därför lagt mycket tid på att lära känna många politiker och tjänstemän. Tack vare sina kontakter kunde han höra snacket om att kommunens politikerarvoden var röriga. Efter att ha begärt ut handlingar och börjat granska samtliga politikers arvoden märkte han att den aktuella nämndordföranden stack ut.

Citat: ”Det sticker väl i ögonen en del när man vet hur kommunens ekonomi har sett ut och hur man har hanterat nämnderna.” Oppositionspolitikern Ola Robertsson (S) om den dubbla arvoderingen.

Lyssna här: Skolpolitikerns arvoden