Kategorier
Granskning

Goda kontakter grunden till arvodesavslöjande

Var? P4 Blekinge.

Vem? Reportern Tor Jonsson.

Vad? P4 Blekinge avslöjar att en nämndordförande i Ronneby kommun i flera år har tagit ut arvoden för extraarbete, trots att det jobb hon har utfört ingår i hennes redan arvoderade uppdrag som nämndordförande. Dubbelarvoderingen har kunnat fortgå eftersom en oppositionspolitiker hela tiden har godkänt hennes räkningar. Den aktuella politikern har nu tagit time out, och en granskning ska göras av kommunens politikerarvoden.

Hur? Tor Jonsson är den på redaktionen som har extraansvar för att bevaka Ronneby kommun. Han har därför lagt mycket tid på att lära känna många politiker och tjänstemän. Tack vare sina kontakter kunde han höra snacket om att kommunens politikerarvoden var röriga. Efter att ha begärt ut handlingar och börjat granska samtliga politikers arvoden märkte han att den aktuella nämndordföranden stack ut.

Citat: ”Det sticker väl i ögonen en del när man vet hur kommunens ekonomi har sett ut och hur man har hanterat nämnderna.” Oppositionspolitikern Ola Robertsson (S) om den dubbla arvoderingen.

Lyssna här: Skolpolitikerns arvoden

Kategorier
Granskning

Deras avslöjande tvingade bort kostchefen

Var? P4 Blekinge

Vem? Reportern Anders Lundqvist

Vad? P4 Blekinge har under vintern kunnat berätta om de studieresor som kostenheten hos Karlskrona kommun gjort hos en fiskleverantör i Bohuslän. Kommunföreträdarna har till ett kraftigt underpris bjudits på båtturer, alkohol och skaldjur. Senare har de skickat ut reklam för den aktuella leverantören till de kommunala verksamheterna. Enligt de experter som radiokanalen pratar med handlar det om jäv, korruption och mutor.

I januari meddelade Karlskrona kommun att kostchefen placerats om. Samtidigt har 6 000 kommunanställda fått genomgå en utbildning om bland annat mutor och korruption. 

Hur? Redaktionen fick ett tips om resorna från en person som efter en tid drog sig ur och inte ville bidra med mer information. Efter det fick reportern på egen hand försöka undersöka uppgifterna. Med hjälp av bland annat deltagarlistor från studieresorna kunde han till slut få det mesta i tipset bekräftat.

Citat: ”Det är naturligtvis så att det inte ska förekomma alkohol under en sån resa”. Kostchefen Hanna Bengtsson, som senare i intervjun medger att det både ätits och druckits den gång hon själv deltog.

Lyssna här: Kommunen åkte på båttur och fick fri bar