Kategorier
Reportage

Senaste veckobrevet

Granskning och konsekvens

Tack tidningen för att vi fick tillbaka våra skattepengar! Ja, ungefär så lät det från en och annan läsare efter att Enköpings-Posten hade granskat ett tidigare kommunalråds ekonomiska ersättning. Dessa läsare menade att politikern aldrig skulle ha betalat tillbaka de pengar hon redan hade hunnit få ut om det inte vore för tidningens rapportering.

Även om det ibland kan vara svårt att veta hur stor betydelse en granskning har för vad som sedan händer finns det knappast någon journalist som tvivlar på att det man ägnar sig åt kan få konsekvenser. 

I förra Fojoarkivet tog vi upp härvan kring en tidigare topp-politiker i Osby som ni med fördel kan återvända till då flera artiklar nu är upplåsta. Denna vecka tar vi förutom Enköpingsfallet upp den märkliga historien om en Boråsrektor, som efter att lokaltidningen hade granskat hennes förehavanden sade upp sig. 

I veckans tredje fall har det omvända skett. Något, i det här fallet sexuellt ofredande mot kvinnlig personal och kvinnliga gäster på krogar, har fått konsekvenser i form av domar. Med hjälp av dessa domar har reportrarna sedan kunnat belysa ett allvarligt samhällsproblem.

Till kommande nyhetsbrev vill vi gärna ha tips på bra lokala vinklar på regeringens budgetproposition samt välgjord och engagerande lokal rapportering om gängkriminalitet. Tipsa gärna om sådant, samt förstås även om annan bra och inspirerande lokaljournalistik. Adressen är arkivet.fojo@lnu.se.

Tidigare nyhetsbrev hittar du här

Kategorier
Granskning

Granskade politikerns felutbetalda ersättning

Var? Enköpings-Posten.

Vem? Reportern Anette Östlund.

Vad? När det avslöjades att ett avgående kommunalråd i Enköping felaktigt hade fått ut omställningsstöd på över 400 000 kronor hette det att hon själv inte hade gjort något fel. Därför skulle hon få behålla pengarna. När Enköpings-Postens reporter granskade ärendet visade det sig att politikern visst varit medveten om vilka krav som ställdes på henne för att få stödet. Efter tidningens granskning bestämde sig politikern för att lämna tillbaka pengarna.

Hur? Reportern hade tidigare bevakat flera turer kopplade till nya regler för politiska arvoden i kommunen samt vilka avgående politiker som hade rätt till så kallade omställningsbidrag.

I samband med denna bevakning fick hon reda på att det tidigare C-kommunalrådet hade sökt bidrag, och i maj kunde tidningen rapportera att politikern beviljats stöd på över 60 000 i månaden, trots att hon redan hade över 40 000 i arvoden som fritidspolitiker. Men när utbetalningarna stoppades i juli var det av en annan anledning. För att få ut omställningsbidraget måste politikern aktivt söka nya jobb, på samma sätt som gäller för a-kassa. Men i själva verket hade politikern en heltidstjänst som lärare i kommunen, på vilken hon bara jobbade 20 procent. Från kommunens HR-avdelning hette det dock att det var de själva som hade missat att ställa det kravet på politikern. Denna skulle därför få behålla de cirka 600 000 som redan hade betalats ut.

Efter sin semester kontaktades reportern av en kvinna som hade försökt få ut mejlkonversation mellan politikern och kommunens HR-avdelning, men nekats. Även tidningen begärde ut handlingarna, och fick ut fyra av åtta begärda mej. Korrespondensen visade med all tydlighet att politikern inte alls hade varit ovetande om vilka krav som ställdes på henne. En parentes är att kommunen efter en omprövning kom fram till att tidningen hade haft rätt till alla åtta mejlen. Så inte ens där gjorde HR-avdelningen rätt.

Citat: På många sätt har hanteringen av det här ärendet har varit ett haveri. Nu måste vi titta på det och lära för framtiden.” Anders Wikman, kommunstyrelseledamot för lokala partiet Nystart Enköping.

Läs här (låst artikel): Tidigare kommunalråd fick ”fallskärm” felaktigt

Kategorier
Granskning

Belyste kvinnors utsatthet på krogen

Var? Västerbottens-Kuriren

Vem? Reportrarna Nicolina Burman och Nils Jonsson

Vad? Tidningen berättar om hur kvinnlig personal och kvinnliga besökare har utsatts för sexuella ofredanden av män på Umeås krogar. Detta genom att låta några av kvinnorna själva berätta om vad de har råkat ut för och hur det har påverkat dem. Bland berättelserna finns mannen runt 50 som tog en diskplockande kvinna i gymnasieåldern på brösten samt croupiern som fick höra att hon borde arbeta som ”hora” istället.

Hur? Tidningen begärde ut samtliga domar om sexuellt ofredande från åren 2018-2022 från Umeå tingsrätt. Eftersom tingsrätten inte ansåg sig kunna sortera ut vilka av brotten som hade skett i krogmiljö fick reportarna göra det själva. Att kontaktuppgifter till målsägarna i flera fall saknades i domarna och var svåra att få fram löste reportrarna genom att kontakta kvinnorna via Messenger. De som svarade var positiva till att granskningen gjordes, även om alla inte själva ville medverka eftersom de kände att de hade gått vidare.

Från redaktionen fanns en förhoppning om att fler kvinnor skulle höra av sig i samband med publiceringarna, men dessvärre blev det inte så.

Citat: ”Då blev det ganska blankt. Det var som att jag var utanför min kropp och jag såg allting uppifrån. Det som hände var ingenting som jag hade förväntat mig, det var ju bara en rolig dans.” Krogbesökaren Nelly, som fått strypgrepp om halsen och blivit tvångskysst av en kille på dansgolvet.

Läs här (låsta artiklar): De blev sexuellt ofredade på krogen

Kategorier
Granskning

Handlade av sjukskriven rektor på Systemet

Var? Borås Tidning.

Vem? Reportrarna Rebecka Åsbrink Claesson och Anne Bengtsson.

Vad? Tidningen berättar om en rektor på en Boråsskola som är under utredning då inköpta tekniska prylar för 200 000 kronor har saknats vid en inventering på skolan. Detta efter att rektorn tidigare gjort stora inköp som fått skolförvaltningen att reagera. Tidningens granskning visar också att rektorn har sidouppdrag som hon i strid mot reglerna avstått att rapporterat till arbetsgivaren.

Det enda uppdrag rektorn faktiskt har rapporterat är att hon jobbar extra på Systembolaget. I samband med granskningen kommer dock tidningen på rektorn med att jobba där samtidigt som hon är sjukskriven från sitt kommunala jobb. Efter avslöjandet säger rektorn upp sig i samråd med arbetsgivaren.

Hur? Genom kontakter i skolvärlden kände reportrarna till att inventeringar hade gjorts på skolan och de hade redan fått ut en inventering från 2022. I samband med en koll av ett tips om arbetsmiljön på skolan begärde man även ut årets inventering och jämförde med fjolårets.

Eftersom tidningen tidigare har granskat kommunala chefers bisysslor var det en självklarhet att även titta på vilka sidouppdrag rektorn hade. Att hon jobbade på Systembolaget visste man sedan tidigare både från tips och genom rektorns egna facebooksida. Den aktuella dagen hade reportrarna kommit överens med rektorn om att höras på eftermiddagen. Rektorn hade berättat att var sjukskriven. När rektorn sedan inte svarade i telefon som överenskommet bestämdes att reportrarna skulle gå och handla på Systembolaget. De hade kontinuerlig kontakt med sin chef för att kunna hantera de situationer som eventuellt skulle uppstå. De såg rektorn sitta i kassan, tog en flaska vin och valde rektorns kassa. När de såg rektorns initaler på kvittot insåg de att de hade bevis. För säkerhets skull smygtog de också en bild. Vid publiceringen namngavs rektorn, något chefredaktören Stefan Eklund i en krönika motiverade med att hon var chef inom en stor skattefinansierad verksamhet som dessutom berör barn.

Citat: ”Skojar ni? Ni menar alltså att hon har sjukskrivit sig i sitt ordinarie uppdrag och jobbar på ett annat ställe? Högst alarmerande. När ni visar mig det här så blir jag ju bestört.” Borås grundskolechef Ulf Karlsson sedan reportrarna berättat om sin upptäckt och visat honom Systembolagskvittot med rektorns initialer.

Läs här: Kritiserad rektor sjukskrev sig – satt i kassan på Systembolaget

Kategorier
Granskning

Hemligheten partivännerna förteg

Var? Kristianstadsbladet/Norra Skåne.

Vem? Ett samarbete mellan lokalredaktörerna Marcus Enochsson och Katarina Bexell i Osby och grävreportrarna Martin Söderberg och Matti Stenrosen.

Vad? Tidningen avslöjar att en före detta toppolitiker i Centerpartiet i Osby har en osund relation till unga pojkar och att han anklagas för att ha utnyttjat minderåriga sexuellt, bland annat genom att byta cigaretter och alkohol mot sexuella tjänster. Både kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande, som är partikamrat med mannen, nekar till att de skulle ha känt till ryktena. Men enligt en källa i Centerpartiet har de båda mycket väl känt till politikerns förehavanden och hållit dem hemliga. Tidningen följer upp med flera artiklar och i takt med publiceringen blir kritiken mot kommunstyrelseordföranden så allvarlig att han tvingas avgå.

Hur? Lokalredaktörerna i Osby lade märke till att den tidigare politikern umgicks flitigt med en ung man på ett för dem misstänksamt sätt. När de tillsammans med grävreportrarna började undersöka saken nåddes de snart av de rykten som gick om politikern.

Genombrottet kom när de efter stor ansträngning lyckades komma i kontakt med en ung man som hade utnyttjats sexuellt av politikern sedan han var minderårig.

Den största frågan inför publiceringen var om man verkligen kunde berätta om toppolitikern, som varken är straffad för något brott eller har några politiska uppdrag idag. Man förstod att mannen skulle vara lätt att identifiera för många Osbybor, trots att han inte var namngiven. Men det faktum att såväl kommunens högsta politiker som högsta tjänsteman deltagit i mörkläggningen ansågs vara av så stort allmänintresse att det övervägde.

Citat: ”Centerpartiet och andra politiker har hållit denna politiker om ryggen. Det är därför som detta har kunnat fortsätta”. Anonym Osbypolitiker.

Läs här: Politikern och pojkarna

Kategorier
Granskning

Riddarnas roll i partiet

Var? Hallandsposten.

Vem? Reportern Anders Holmer.

Vad? Tidningen berättar om manliga ordenssällskapet Tempelriddarordens nära kopplingar till Kristdemokraterna i Halmstad. Flera ledande KD-politiker har också framträdande positioner i ordensällskapet. Inom partiet finns stark kritik mot att tempelriddarna och partiet är så förknippade med varandra och man pekar på att män som är med i sällskapet tenderar att lättare får politiska uppdrag än personer som har stått ovanför dem på valsedeln. Tidningen kan också ge flera sådana exempel.

I en av uppföljningsartiklarna meddelar en kvinnlig KD-profil att hon hoppar av och blir politisk vilde till följd av gubbväldet och att hon länge har känt sig mobbad av partikamraterna. Enligt uppgift är hon bara en i raden som har hoppat av i protest mot att en inre grupp dominerar partiet.

Hur? Hallandspostens reporter Anders Holmer vill av källskyddsskäl inte gå in på varför han började granskningen av Kristdemokraterna i Halmstad. Men han berättar att han redan förra året lade märke till en gruppbild högst upp på lokala Tempelriddarordens facebooksida där samtliga ordensbröder på bilden också var kristdemokrater – partimedlemmar som med tiden fått allt tyngre politiska uppdrag. Vidare kände han till intern kritik mot att partiet haft sammanträden i ordenshuset.

En utmaning med arbetet har varit att gallra bland alla saker som det interna bråket har handlat om för att skilja ut det som är av allmänintresse. Anders Holmer pekar på att det faktum att Tempelriddarorden har tydlig hierarki och uppmanar medlemmarna att visa varandra lojalitet, aktning och vänskap samt att inga kvinnor är välkomna gör att det inte handlar om vilken förening som helst.

I samband med tidningens granskning skrev Kristdemokraternas kommunalråd i Halmstad en debattartikel om hur hon menade att Hallandsposten i en artikel hade förminskat en ung kvinna genom att omnämna henne som ”någons dotter”. En artikel hon senare delade i sociala medier, vilket reportern Anders Holmer ser som ett sätt att starta ett drev både mot tidningen och honom som journalist.

Citat: ”Jag vill inte vara med i Ella-partiet med Henrik och hans svärdspojkar längre”. Avhoppade KD-profilen Annette Nordén med en pik riktad mot kommunalrådet Ella Kardemark och gruppledaren och tempelriddaren Henrik Östlund.

Läs här (låsta artiklar): KD kritiseras för band till slutet ordenssällskap för män

Kategorier
Granskning

Lögnerna om fylleskandalerna

Var? Falu-Kuriren, Borlänge Tidning med flera.

Vem? Reportrarna Agnes Fäldt och Jerry Brodin.

Vad? Dalatidningarna rapporterar om hur Sverigedemokraternas ordförande i Borlänge kommun omhändertagits för fylleri i samband med ett krogbråk. Enligt polisen ska han bland annat ha vägrat uppge sitt namn och dessutom sagt att de lokala polischeferna borde låsas in. Tidningarna kan också berätta att SD-politikern, som även är vice distriktsordförande, tidigare ersättare i riksdagen och nämndeman i hovrätten, har varit inblandad i tidigare fylleskandaler. Såväl kommungruppen som daladistriktet ska då ha krävt hans avgång, för att sedan vända och nu säga att han har deras förtroende. Såväl SD-politikern själv som partiets distriktsordföranden ertappas gång på gång med lögner när de intervjuas om turerna. Samtidigt berättar en anonym källa inom partiet om kulturen med att partikamrater håller varandra om ryggen.

Hur? Borlänge Tidning hade rapporterat om krogbråket när det inträffade. När polisutredningen kring händelsen lades ned begärde man ut handlingar och upptäckte att SD:s kommunordförande var en av huvudpersonerna. I handlingarna framgick också att han hade uttalat sig om polischefer som borde låsas in. En utmaning var att det var svårt att få till intervjuer med SD-politikern, som krävde skriftliga frågor. Det löste tidningen genom att besöka en festival där man visste att SD skulle ha ett tält och ställa frågor till mannen där.

Citat: ”Det är tyvärr sannolikt bara en tidsfråga innan Daniels uppträdande kommer att uppmärksammas och utnyttjas av våra politiska motståndare”. Ur en intern skrivelse i SD-Dalarna om den aktuella politikern efter tidigare skandaler.

Läs här (låsta artiklar): SD-topp i fyllecell

Kategorier
Granskning

Elever fick bygga åt sina lärare

Var? Piteå-Tidningen.

Vem? Reportern Håkan Öberg.

Vad? Tidningen berättar i ett par artiklar om hur eleverna på byggprogrammet i Älvsbyn har fått bygga på garage, bastbyggnader och fjällstugor som tillhört deras egna lärare. Arbetskostnader som sedan inte har preciserats i de fakturor skolan har skickat ut.

Hur? Tidningens reporter har intervjuat elever, lärare, rektor och även en expert i förvaltningsrätt som dömer ut upplägget.

Citat: ”De har en maktposition som de använt för att skaffa sig fördelar, och det är den klassiska definitionen av korruption helt enkelt.” Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Läs här (låst artikel): Lärare använder elever till sina privata byggen

Kategorier
Feature Reportage

Läsvärd tillbakablick på tragedin 1983

Var? Barometern-OT.

Vem? Reportern Héctor Barajas.

Vad? Sommaren 1983 omkom fyra tonårspojkar när en grupp från Sjövärnskåren seglade från Kråkelund utanför Oskarshamn till Byxelkrok på norra Öland. I en serie artiklar i samband med 40-årsminnet berättar tidningen om olyckan, om det uppmärksammade rättsliga spelet där två marinanställda åtalades och om att de segelbåtar som användes trots tidigare olyckor omnämndes som osänkbara.

Hur? Reportern har utnyttjat tidningsarkivet på bästa sätt för att kunna skriva en läsvärd och angelägen berättelse. Reportagen följs upp med en intervju med Kalmars länsmuseichef, som jobbade på sjövärnsskolan i Kråkelund när olyckan skedde. I den artikeln berättar man också att många läsare har reagerat på reportagen, och liksom tidningen konstaterat att händelsen för 40 år sedan aldrig blev riktigt färdigutredd.

Citat: ”Jag kände mig rädd när det kom särskilt stora vågor. Min kamrat var också både rädd och sjösjuk.” En av de överlevande från seglingen berättar för media efteråt.

Läs här (låsta artiklar): Fyra pojkar lämnades ensamma mot vågorna – drunknade i Kalmarsund

Kategorier
Granskning

Mångsysslande församling under lupp

Var? P4 Västmanland.

Vem? Reporterana Alexander Bygdén och Johanna Ladborn.

Vad? Svenska kyrkan i Fagersta driver flera olika verksamheter i bolagsform. I en granskning berättar P4 Västmanland om hur 40 procent av det bolag som ska starta en vårdcentral ägs av kyrkoherden och en skolkamrat till honom, som även är vd i företaget. Vidare har man kunnat berätta om att pengar från en förskola församlingen driver i grannkommunen Västerås har täckt upp för ett rehabcenter som går med underskott, och om hur föräldrar och personal larmar om otrygghet på församlingens F-9-skola i Fagersta.

Hur? Efter att ha rapporterat om flera uppseendeväckande projekt i församlingen bestämde sig redaktionen för att göra en noggrannare koll. Sommarvikarien Alexander Bygdén var helt ny på jobbet, men stärkt av att tidigare ha gått Fojos ekonomijournalistikkurs satte han sig och och började titta på årsredovisningarna i församlingens dotterbolag. I början var det en utmaning att få någon som vågade uttala sig, men i takt med att reportagen publicerades kom också reaktioner och tips från lyssnarna som ledde till nya granskningar.

Här berättar Alexander Bygdén om varför han tycker att det är viktigt att granska kyrkans förehavanden.

Citat: ”Om förskolepengen från Västerås kommun går till något helt annat tycker jag att det är olämpligt och något som måste stoppas omedelbart.” Roger Haddad (L), oppositionsråd i Västerås.

Lyssna här: Granskningen av Kyrkan i Fagersta AB