Kategorier
Reportage

Senaste veckobrevet

Läs senaste veckobrevet från Fojoarkivet.

Att rapportera om det
svåraste av ämnen

De senaste veckorna har ett drygt tiotal svenska lokaltidningar publicerat angelägna reportage på det tunga ämnet suicid. 

Trots att cirka 1 500 svenskar varje år tar sina liv är suicid ett ämne som media historiskt undvikit att närma sig. När BLT den 17–18 november ägnar totalt hela åtta sidor åt suicid och psykisk ohälsa konstaterar ansvarig utgivare Mimmi Karlsson-Bernfalk att det är en oerhört viktig publicering, men att tidningen kanske skulle ha tänkt annorlunda för tio år sedan. Att så många andra redaktioner nästan samtidigt gör liknande publiceringar visar tydligt att media nu har förstått att självmord inte är ett ämne som kan tigas ihjäl.

Våga diskutera ämnet, är också det vanligaste budskapet från självmordsanhöriga när de intervjuas, och forskarna håller med. Här har media en viktig uppgift, men också ett stort ansvar. Både BLT och Söderhamns-Kuriren, som står för ett annat av veckans exempel, berättar att de noga har studerat rekommendationerna kring suicidrapportering inför sina publiceringar.  Sådana har såväl WHO som Medieombudsmannen tagit fram. Bland annat heter det att man ska undvika att berätta om självmordsmetoder, något som ofta missas även i för övrigt genomtänkta och bra publiceringar. En färsk fällning i MEN påminner oss också om den publicistiska regeln om att medier bör iaktta stor försiktighet vid rapportering om självmord och självmordsförsök. 

Med veckans tre exempel åtföljda av erfarenheter från redaktionerna hoppas vi ändå att fler journalister inspireras att ge sig på det kanske svåraste av ämnen!

Men först, som rekommenderat vid suicidrapportering, här finns stöd för den som själv behöver hjälp eller har behov av att prata.