Kategorier
Granskning

Gripande om hur Piteå övergav skolan 

Var? Piteå-Tidningen.

Vem? Emma Garpebring.

Vad? Tidningen berättar om att Piteå kommun på 2010-talet ett tag ansågs ha Sveriges bästa skola, men att något hänt på senare år. Betygen har dalat och lärare och skolledare går på knäna. Genom att jämföra barn- och utbildningsnämndens driftbudget med prisindex för kommunal verksamhet kan tidningen visa att skolan i realiteten får allt mindre pengar att röra sig med för varje år.

Hur? Tidningen blandar samtal med lärare, elever, förvaltningschefen för skolan samt ansvarigt kommunalråd med diagram som tydligt visar förändringen både i budgeten och i betygen.

Citat: ”Tidigare har man alltid pratat om att värna kärnverksamheten, att plocka från det som inte är lagstadgat. Nu är det rakt av ”budget i balans, budget i balans”. Vi bryter mot skollagen hela tiden, eleverna får inte det stöd de behöver.” Ingrid Pihl, språklärare med 30 års erfarenhet.

Läs här (låst artiklel): Piteåeleverna hör till landets billigaste