Kategorier
Granskning

Elever fick bygga åt sina lärare

Var? Piteå-Tidningen.

Vem? Reportern Håkan Öberg.

Vad? Tidningen berättar i ett par artiklar om hur eleverna på byggprogrammet i Älvsbyn har fått bygga på garage, bastbyggnader och fjällstugor som tillhört deras egna lärare. Arbetskostnader som sedan inte har preciserats i de fakturor skolan har skickat ut.

Hur? Tidningens reporter har intervjuat elever, lärare, rektor och även en expert i förvaltningsrätt som dömer ut upplägget.

Citat: ”De har en maktposition som de använt för att skaffa sig fördelar, och det är den klassiska definitionen av korruption helt enkelt.” Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Läs här (låst artikel): Lärare använder elever till sina privata byggen

Kategorier
Granskning

Parkchefen som beställde en paviljong

Var? Piteå-Tidningen

Vem? Reportern Joel Gustafsson

Vad? Tidningen avslöjar att Piteå kommuns parkchef låtit personalen bygga en paviljong i hennes egen trädgård. Någon betalning har åtta månader senare ännu inte skett. Först stöttas parkchefen av sin förvaltningschef, men senare svänger kommunen och stänger av henne. Efter det kan tidningen även avslöja att samma person lånat fordon av kommunen och använt i sin privata trädgårdsskötsel.

Hur? Tidningen fick ett tips som följdes upp genom intervjuer och genomgång av offentliga handlingar. Parkchefen själv konfronterades också och medgav att uppgifterna stämde.

Citat: ”Naturligtvis ska jag inte beställa jobb som prioriteras före annat, men jag kan tycka att det är bättre att man gör det jobbet än att man inte gör någonting alls.” Parkchefen Ulrika Bohman.

Läs här (låst artikel): Parkförvaltningen byggde paviljong åt avdelningschefen