Kategorier
Granskning

Elever fick bygga åt sina lärare

Var? Piteå-Tidningen.

Vem? Reportern Håkan Öberg.

Vad? Tidningen berättar i ett par artiklar om hur eleverna på byggprogrammet i Älvsbyn har fått bygga på garage, bastbyggnader och fjällstugor som tillhört deras egna lärare. Arbetskostnader som sedan inte har preciserats i de fakturor skolan har skickat ut.

Hur? Tidningens reporter har intervjuat elever, lärare, rektor och även en expert i förvaltningsrätt som dömer ut upplägget.

Citat: ”De har en maktposition som de använt för att skaffa sig fördelar, och det är den klassiska definitionen av korruption helt enkelt.” Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Läs här (låst artikel): Lärare använder elever till sina privata byggen