Kategorier
Granskning

Förvandlade mothugget till ett bemötande

Var? Norran.

Vem? Reportern Wilhelm Sandelin Anton.

Vad? Tidningen berättar om det misstänkta pyramidspelsföretaget IM Academy, som riktar sig till ungdomar, och som nu har blivit stort i Skellefteå. Bland annat har tidningen intervjuat två mammor vars tonårssöner värvats till företaget och som anser att sönerna visat tecken på att vara hjärntvättade.

Tidigare har bland annat P4 Sjuhärad granskat samma företag.

När Norran försökte få ett bemötande av IM Academy vägrade dess företrädare att svara på några frågor. Men när företaget i ett inlägg på Tiktok anklagade tidningen och övriga medier för att vara ”crap, shit, garbage och bullshit” och även tog upp den kritik man själv hade fått, fick tidningen sin chans att publicera ett bemötande.

Hur? Granskningen började med att en av de oroliga mammorna kontaktade tidningen. En utmaning med att granska ett utpekat pyramidspel är att det är svårt att bevisa att anklagelserna stämmer. För reportern Wilhelm Sandelin Anton blev det viktigt att formulera sig på ett sätt så att han inte kom med anklagelser han inte hade bevis för. Men han kunde luta sig mycket mot att tillsyndsmyndigheter i Sverige och många andra länder hade satt upp företaget på sina varningslistor.

Reportern hade också nytta av att ha rapporterat om ett misstänkt pyramidspel tidigare, samt av att ta del av P4 Sjuhärads och Svenska Dagbladets rapporteringar om IM Academy.

Citat: ”Han är jättesvår att prata med och jag har verkligen gjort mitt bäs- ta för att lirka ur honom in- formation. Han tror stenhårt på att han kommer bli förmögen.” Mamma till 17-årig pojke som värvats av företaget.

Läs här (låsta artiklar): Misstänkt pyramidspel sprids bland ungdomar

Kategorier
Granskning

Granskade hemvändande frälsare

Var? Norran

Vem? Lennart Enkvist och Evelina Eriksson.

Vad? Våren 2022 rapporterade Norran om en riskkapitalist som återvänt till sin hemort Malå för att satsa på den lokala fastighetsmarknaden och skapa tillväxt på orten. Ett år senare undersöker tidningen hur det har gått. Granskningen visar att det kring affärsmannens satsning har utvecklats en härva av obetalda fakturor, uteblivna löner och anklagelser om svart arbetskraft.

Samtidigt som affärsmannen har en tvist med Malå kommun om en obetald hyresskuld sitter hans mamma både i styrelserna för flera av hans bolag och i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Malå.

Norrans ansvariga utgivare berättar i en krönika om hur affärsmannen aktivt har försökt förhala och förhindra tidningens granskning genom att flera gånger hoppa av intervju med kort varsel och genom att låta anhöriga utöva påtryckningar på tidningen.

Citat: ”Anknytningen till byn förstärkte väl att vi inte såg någon risk i det här. Så jag tycker att det är mycket olyckligt, framförallt när man kommer hit med ett nytt företag och ger sken av att vi ska få arbetstillfällen till oss.” Ebbe Ström Bergstedt, tidigare fastighetsansvarig på Malå kommun.

Läs här (låsta artiklar): Granskningen av Norrkronanhärvan

Kategorier
Granskning

De följde upp Skellefteås storslagna planer

Var? Norran

Vem? Reportern Wilhelm Sandelin Anton med värdefullt stöd från kollegan Jenny Petersson och nyhetschefen Malin Christoffersson.

Vad? För fyra år sedan satsade Skellefteå stort på att locka utländska lärare till kommunen. Bland annat gjordes en påkostad resa till London. Åtta lärare anställdes, men Norrans granskning visar att projektet inte blev den succé kommunen hoppats på. Flera av deltagarna riktar också kritik mot hur de blivit behandlade.

Hur? Tidningen fick flera oberoende tips om att de borde kolla upp satsningen. Reportern gick in i arbetet med syftet att visa att det kostat mycket pengar. När flera av de utländska lärarna berättade att de blivit illa behandlade av kommunen växte granskningen.

Citat: ”De flesta av mina kollegor var osäkra på engelska och ville inte prata med mig. De första sex månaderna gick jag hem och grät efter jobbet nästan varje dag.  Jag kände mig aldrig som en del av ett sammanhang.” Deltagare i lärarprojektet

Läs här (låst artikel): Hälften av lärarna har sagt upp sig

Kategorier
Granskning

Ekobrottsåklagare utreder efter Norrans fastighetsgranskning

Var? Norran

Vem? Ulrika Nohlgren

Vad? Norran granskar skumma fastighetsaffärer där syftet kan ha varit penningtvätt. Över ett 50-tal fastighetsaffärer sedan 2017 har gåtts igenom, och spindeln i nätet är en kvinna som upptaxerats med miljonbelopp, efter att Skatteverket hittat oredovisade intäkter och svarta löner. Två lokala mäklare är anlitade i den mängd husförsäljningar som gjorts, där samma fastigheter såldes mellan samma utländska köpare gång på gång. Experter Norran intervjuat säger att det tycks handla om penningtvätt, och Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning.

Citat: “Du vill driva en tes och då kan du göra det. Jag kan inte vara med och kommentera det” säger en av mäklarna till Norrans reporter.

Läs här: Två lokala mäklare involverade i Bolidenaffärerna – Norran

Kategorier
Grävande reportage

Visselblåsare + media = demokratistärkare

Var? Norran
Vem? Jenny Petersson
Hur? Många tittade på veckans Uppdrag Granskning, där en stor del av programmet utspelade sig i Skellefteå, där en visselblåsare hamnat i onåd efter att ha larmat. Visselblåsarfunktionen är en demokratistärkare, och just i Skellefteå finns ett annat färskt exempel på det. Utan visselblåsare och en granskande lokaltidning hade nämligen skolchefen kunnat tillsätta sin hustru i en annan chefsroll utan problem, men istället utmynnade det hela i en granskning av Norran, och till att skolchefen nu bytts ut.

Läs här: Misstänkt jäv: Skolchefen föreslog sambon till tjänsten

Citat: “Det är ”jäv så det dundrar om det.”