Kategorier
Granskning

Ekobrottsåklagare utreder efter Norrans fastighetsgranskning

Norran:
Citat: 
“Du vill driva en tes och då kan du göra det. Jag kan inte vara med och kommentera det” säger en av mäklarna till Norrans reporter.

Var? Norran

Vem? Ulrika Nohlgren

Vad? Norran granskar skumma fastighetsaffärer där syftet kan ha varit penningtvätt. Över ett 50-tal fastighetsaffärer sedan 2017 har gåtts igenom, och spindeln i nätet är en kvinna som upptaxerats med miljonbelopp, efter att Skatteverket hittat oredovisade intäkter och svarta löner. Två lokala mäklare är anlitade i den mängd husförsäljningar som gjorts, där samma fastigheter såldes mellan samma utländska köpare gång på gång. Experter Norran intervjuat säger att det tycks handla om penningtvätt, och Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning.

Citat: “Du vill driva en tes och då kan du göra det. Jag kan inte vara med och kommentera det” säger en av mäklarna till Norrans reporter.

Läs här: Två lokala mäklare involverade i Bolidenaffärerna – Norran