Kategorier
Granskning

Granskade hemvändande frälsare

Var? Norran

Vem? Lennart Enkvist och Evelina Eriksson.

Vad? Våren 2022 rapporterade Norran om en riskkapitalist som återvänt till sin hemort Malå för att satsa på den lokala fastighetsmarknaden och skapa tillväxt på orten. Ett år senare undersöker tidningen hur det har gått. Granskningen visar att det kring affärsmannens satsning har utvecklats en härva av obetalda fakturor, uteblivna löner och anklagelser om svart arbetskraft.

Samtidigt som affärsmannen har en tvist med Malå kommun om en obetald hyresskuld sitter hans mamma både i styrelserna för flera av hans bolag och i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Malå.

Norrans ansvariga utgivare berättar i en krönika om hur affärsmannen aktivt har försökt förhala och förhindra tidningens granskning genom att flera gånger hoppa av intervju med kort varsel och genom att låta anhöriga utöva påtryckningar på tidningen.

Citat: ”Anknytningen till byn förstärkte väl att vi inte såg någon risk i det här. Så jag tycker att det är mycket olyckligt, framförallt när man kommer hit med ett nytt företag och ger sken av att vi ska få arbetstillfällen till oss.” Ebbe Ström Bergstedt, tidigare fastighetsansvarig på Malå kommun.

Läs här (låsta artiklar): Granskningen av Norrkronanhärvan