Kategorier
Granskning

Riddarnas roll i partiet

Var? Hallandsposten.

Vem? Reportern Anders Holmer.

Vad? Tidningen berättar om manliga ordenssällskapet Tempelriddarordens nära kopplingar till Kristdemokraterna i Halmstad. Flera ledande KD-politiker har också framträdande positioner i ordensällskapet. Inom partiet finns stark kritik mot att tempelriddarna och partiet är så förknippade med varandra och man pekar på att män som är med i sällskapet tenderar att lättare får politiska uppdrag än personer som har stått ovanför dem på valsedeln. Tidningen kan också ge flera sådana exempel.

I en av uppföljningsartiklarna meddelar en kvinnlig KD-profil att hon hoppar av och blir politisk vilde till följd av gubbväldet och att hon länge har känt sig mobbad av partikamraterna. Enligt uppgift är hon bara en i raden som har hoppat av i protest mot att en inre grupp dominerar partiet.

Hur? Hallandspostens reporter Anders Holmer vill av källskyddsskäl inte gå in på varför han började granskningen av Kristdemokraterna i Halmstad. Men han berättar att han redan förra året lade märke till en gruppbild högst upp på lokala Tempelriddarordens facebooksida där samtliga ordensbröder på bilden också var kristdemokrater – partimedlemmar som med tiden fått allt tyngre politiska uppdrag. Vidare kände han till intern kritik mot att partiet haft sammanträden i ordenshuset.

En utmaning med arbetet har varit att gallra bland alla saker som det interna bråket har handlat om för att skilja ut det som är av allmänintresse. Anders Holmer pekar på att det faktum att Tempelriddarorden har tydlig hierarki och uppmanar medlemmarna att visa varandra lojalitet, aktning och vänskap samt att inga kvinnor är välkomna gör att det inte handlar om vilken förening som helst.

I samband med tidningens granskning skrev Kristdemokraternas kommunalråd i Halmstad en debattartikel om hur hon menade att Hallandsposten i en artikel hade förminskat en ung kvinna genom att omnämna henne som ”någons dotter”. En artikel hon senare delade i sociala medier, vilket reportern Anders Holmer ser som ett sätt att starta ett drev både mot tidningen och honom som journalist.

Citat: ”Jag vill inte vara med i Ella-partiet med Henrik och hans svärdspojkar längre”. Avhoppade KD-profilen Annette Nordén med en pik riktad mot kommunalrådet Ella Kardemark och gruppledaren och tempelriddaren Henrik Östlund.

Läs här (låsta artiklar): KD kritiseras för band till slutet ordenssällskap för män