Kategorier
Granskning

De granskade kyrkans roll som skogsägare

Var? Folkbladet Västerbotten.

Vem? Reportrarna David Sandström och Camilla Stenlund.

Vad? Tidningen berättar om hur Luleå stift har låtit avverka 20 hektar av sin skog utanför Åsele i Västerbotten, trots att skogen pekats ut som revir för den rödslistade tretåiga hackspetten. Ett liknande fall finns utanför Skellefteå. I granskningen framkommer att det har höjts kyrkopolitiska röster för att kyrkan av klimatskäl borde gå mer varsamt fram med sin skog. Läsarna får också möta en diakon som berättar om hur hennes församling planerat pilgrimsvandring och gudstjänst i den kyrkliga skog som plötsligt förvandlades till ett hygge.

Hur? När tidningen fick tips om de båda avverkningarna bestämde man sig för att försöka få svar på frågan vilka krav man kan ställa på staten, kommunerna och kyrkan i deras roller som skogsägare i en tid då skogsbruk blivit en het politisk fråga. En strävan var att inte bara titta på torra fakta utan även skildra vad skogen betyder för människor och de känslor som väcks när skogsmark försvinner.

Under arbetet märktes det att kyrkan inte är en aktör som är van vid att bli granskad journalistiskt. Reportrarnas tips till den som vill göra en liknande granskning är att stå på sig och kräva svar på sina frågor.

Citat: ”Inkomsterna från skogsbruket står bara för en dryg procent av Svenska kyrkans totala budget. Ett sätt att se på detta är att kyrkan förstör ekosystemen helt i onödan.” Kyrkopolitikern Ulrika Karlsson från nomineringsgruppen Himmel och jord.

Läs här (låsta artiklar): Fick dubbla larmrapporter – ändå kalhöggs kyrkans skyddsvärda skogsmark