Kategorier
Granskning

Lyfte fram brotten som polisen lämnar därhän

Var? Hallands Nyheter.

Vem? Reportern Jennifer Last och fotografen Håkan Johansson.

Vad? Tidningen berättar att över hälften av de brott som invånarna i Varbergs och Falkenbergs kommuner utsätts för läggs ned av polisen utan att utredas. Det handlar om så kallade vardags- eller mängdbrott, som stöld, bedrägeri, misshandel och skadegörelse. Orsaken är att polisen är alltför upptagen med ungdomsbrottslighet och brott med frihetsberövade misstänkta. Därför hinner man ofta inte ta tag i mängdbrotten innan de har hunnit bli preskriberade.

Vi får i artikelserien träffa hallänningen och kriminologen Christoffer Carlsson som befarar att detta ska göra att allmänhetens förtroende för polisen minskar, samt ett brottsdrabbat par som JO-anmält polisen.

Hur? Idén till granskningen väcktes när en person som drabbats av bilinbrott kontaktade tidningen och berättade att polisen trots spår aldrig utrett brottet. Redaktionen ansåg då att det var intressant att titta på polisens hantering av de brott som faktiskt är vanligast att råka ut.

Reportern kunde få fram utredningsstatistiken från en polis i lokalpolisområdet och caset med det brottsdrabbade paret hittades vid en sökning hos JO.

Citat: ”Mitt förtroende för polisen nu är väldigt svagt. Folk märker ju att vi kan göra brott och att det kom- mer bli nedlagt.” Brottsoffret Sven Viklund.

Läs här (låsta artiklar): Majoriteten av polisanmälda mängdbrott i Falkenberg och Varberg utreds inte