Kategorier
Granskning

De granskade kyrkans roll som skogsägare

Var? Folkbladet Västerbotten.

Vem? Reportrarna David Sandström och Camilla Stenlund.

Vad? Tidningen berättar om hur Luleå stift har låtit avverka 20 hektar av sin skog utanför Åsele i Västerbotten, trots att skogen pekats ut som revir för den rödslistade tretåiga hackspetten. Ett liknande fall finns utanför Skellefteå. I granskningen framkommer att det har höjts kyrkopolitiska röster för att kyrkan av klimatskäl borde gå mer varsamt fram med sin skog. Läsarna får också möta en diakon som berättar om hur hennes församling planerat pilgrimsvandring och gudstjänst i den kyrkliga skog som plötsligt förvandlades till ett hygge.

Hur? När tidningen fick tips om de båda avverkningarna bestämde man sig för att försöka få svar på frågan vilka krav man kan ställa på staten, kommunerna och kyrkan i deras roller som skogsägare i en tid då skogsbruk blivit en het politisk fråga. En strävan var att inte bara titta på torra fakta utan även skildra vad skogen betyder för människor och de känslor som väcks när skogsmark försvinner.

Under arbetet märktes det att kyrkan inte är en aktör som är van vid att bli granskad journalistiskt. Reportrarnas tips till den som vill göra en liknande granskning är att stå på sig och kräva svar på sina frågor.

Citat: ”Inkomsterna från skogsbruket står bara för en dryg procent av Svenska kyrkans totala budget. Ett sätt att se på detta är att kyrkan förstör ekosystemen helt i onödan.” Kyrkopolitikern Ulrika Karlsson från nomineringsgruppen Himmel och jord.

Läs här (låsta artiklar): Fick dubbla larmrapporter – ändå kalhöggs kyrkans skyddsvärda skogsmark

Kategorier
Granskning

De undersökte kommunernas klimatmål

Var? Folkbladet Västerbotten

Vem? Oscar Stål, text och foto, David Sandström, foto, Anna-Karin Drugge, illustration och Madeleine Ruuth, grafik.

Vad? Folkbladet har tittat på hur kommunerna i Västerbottens län har klarat sig när det gäller Sveriges klimatmål om att minska koldioxidutsläppen så att den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader fram till 2045. Det visade sig att endast två av kommunerna, Umeå och Sorsele, har satt upp som mål att faktiskt klara löftet. Samtidigt har fyra inlandskommuner, trots brist på uppsatta mål redan halverat sina utsläpp.

Hur? Klimatfrågan, som tidigare varit relativt lite granskad i länet, har visat sig stå högt i kurs bland frågor som invånarna är viktiga inför valet. Det i kombination med att Folkbladets reporter kom tillbaka från en klimatkurs med bra verktyg gjorde att tidningen drog igång sin granskning.

Det visade sig att de ansvariga politikerna var oförberedda på granskningen och hade dålig insyn i klimatarbetet, vilket blev en stor utmaning i arbetet.

Citat: ”I Vilhelmina kommun? Det det hade jag faktiskt ingen aning om, jaha, där ser man, härligt.” Vilhelminas kommunchef Karl-Johan Ottosson sedan Folkbladets reporter berättat för honom att kommunen nått halvvägs till klimatmålet.

Läs här (låsta artiklar): Folkbladet granskar klimatlöftet