Kategorier
Granskning

Visselblåsarens uppgifter fällde vd:n

Var? P4 Väst.

Vem? Reportrarna Emil Moberg Lundén, Dino Jasarovic och Skoob Salihi .

Vad? P4 har i ett antal publiceringar granskat det kommunala bolaget Kraftstaden i Trollhättan. Bland annat har man kunnat berätta hur en chef inom företaget fick hyra en attraktiv butikslokal och senare fick företagets hjälp med att marknadsföra sin verksamhet. Redaktionen har även kunnat lyfta anklagelser om fler tveksamma hyresavtal samt en infekterad arbetsmiljö.

En intern granskning tillsattes i samband med rapporteringen och nu har företagets vd fått sparken.

Hur? Redaktionen fick in ett fem sidor långt visselblåsarbrev som beskrev oegentligheter inom Kraftstaden. Där riktades kritik mot VD:n, ledningsgruppen och ett antal chefer i bolaget. När reportrarna skulle börja kontrollera uppgifterna var det en utmaning att få tillräckligt många att prata. Men det underlättade när reportrarna förklarade Sveriges Radios arbetsmetoder och informerade om källskyddets tyngd. I takt med att fler pratade kom nya uppgifter fram, vilket ledde till nya publiceringar.

Citat: ”Vi konstaterar att det behövs ett nytt ledarskap i bolaget. Du kommer nog inte få så mycket andra svar idag.” Kraftstadens styrelseordförande Ricky Karlsson (KD) på reporterns fråga om varför vd:n fått sparken.

Lyssna här (flera inslag): Vd på kommunalt bolag gav chef attraktivt hyreskontrakt