Kategorier
Granskning

Tidskrävande tipskoll gav utdelning

När Länstidningens reporter jämförde antagningslistorna till de kommunala skolorna i Södertälje med folkbokföringen upptäckte han flera fall där föräldrar av allt att döma har fuskat sig till attraktiva skolplatser.

Var? Länstidningen Södertälje

Vem? En handfull redaktionsmedlemmar med reportern Christian Youhana i spetsen.

Vad? Länstidningen Södertälje avslöjar ett föräldrar i kommunen folkbokfört sina barn på falska adresser för att dessa ska komma in på attraktiva kommunala skolor. Fusket har lett till att ett tiotal andra barn inte fått den skolplats de hade rätt till. Skolförvaltningen i Södertälje kommun känner till problemet, och har i ett par fall anmält misstänkt folkbokföringsfusk till Skatteverket. Men det är inget som har lett till att förhindra fortsatt fusk.

Tidningen har bland annat följt upp avslöjandet med en politikerdebatt på LT.se. Vid skolförvaltningen har man nu som ambition att öka kontrollen inför nästa skolval.

Hur? Under hösten fick tidningen tips från en förälder vars barn inte hade antagits till en skola i sitt närområde. Tipsaren misstänkte att andra föräldrar fuskat sig till de attraktiva platserna.

För att kontrollera tipset satte sig reportern och jämförde antagningslistorna till de kommunala skolorna med barnens folkbokföringsuppgifter före, under och efter skolvalet. Jämförelsen visade att ett tiotal misstänkta fall av folkbokföringsfusk bland föräldrar på tre olika skolor.

Den omfattande listjämförelsen i kombination med svårigheten att få tag på de föräldrar som misstänks ha fuskat gjorde att det blev en tidskrävande granskning. Men så blev resultatet desto bättre!

Citat: ”När det gäller de som är drabbade av detta, kan jag förstå till fullo den frustra­tion som det kan väcka.” Johan Abrahamsson, tf utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Läs här (olåst artikel): LT avslöjar: Så fuskas det för att få in barnen på attraktiva skolor