Kategorier
Granskning

Märkligt fynd vid fakturagenomgång

När VLT:s reporter bläddrade igenom de senaste fakturorna till Västerås stad upptäckte han en stor vårdfaktura. Han mindes att han sett liknande fakturor tidigare och undersökte saken närmare.

Var? Vestmanlands läns tidning

Vem? Reportern Magnus Westberg

Vad? Tidningen avslöjar att Västerås stad har en skenande kostnad för skolläkare. Skolläkartjänsterna har skötts av konsulter och en av dessa har fakturerat 5,1 miljoner för sitt arbete under 23 månaders tid. En annan har under lika många månader fakturerat 4,6 miljoner .

Eftersom lägsta kostnaden för direktupphandling är överskriden med miljontals kronor borde skolläkarna ha upphandlats enligt LOU, men det har inte Västerås stad gjort.

Efter VLT:s granskning säger ansvarig politiker att hon ska följa upp frågan och se till att skolläkartjänster som överskrider maxbeloppet för direktupphandling i fortsättningen upphandlas enligt gällande lag.

Hur:  Reportern Magnus Westberg brukar regelbundet kasta en hastig blick på inkommande fakturor till Västerås stad. Flera gånger har han noterat fakturor på höga belopp från ett privat vårdbolag. Den här gången bestämde han sig för att undersöka saken närmare.

När han begärde ut samtliga fakturor från det aktuella företaget de gångna åren och även stadens kostnader för skolläkare i övrigt. När han också begärde ut dokument om upphandlingar av skolläkartjänster upptäckte han tre fall där Västerås stad brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Citat: ”Vi bör ha upphandlat dessa tjänster, och det har jag påtalat sedan jag började för inte så länge sedan.” Jörgen Österberg, avtalscontroller i Västerås stad.

Läs här (låst artikel): Västerås stad struntar i lagen – köper in skolläkare för flera miljoner