Kategorier
Granskning

Rutinartikel ledde till viktig granskning

Var? Skaraborgs Allehanda, SLA.

Vem? Reportern Josefine Hektor.

Vad? Tidningen har i en serie artiklar granskat situationen för boende och personal på ett HVB-hem utanför Skövde. Bland annat framgår att personal har utsatts för våld från boende utan att det har rapporterats in till Arbetsmiljöverket. De har heller inte fått något stöd från ledningen när våldet eskalerat på boendet. Vidare berättar tidningen om hur en 18-åring som inte fick vård när hennes anorexia förvärrades och om en 11-årig pojke som satt gömd i en garderob eftersom han var så rädd för de andra barnen.

Hur? Allt började med att tidningen rapporterade om att HVB-hemmet utreddes av Inspektionen för vård och omsorg. I artikeln togs även ledningens svar till IVO med. Efteråt kontaktades redaktionen av flera personer som berättade att ledningen ljög i sitt svar till IVO, samt om de missförhållanden som råder.

Reportern har förutom muntliga källor undersökt handlingar hos bland andra IVO, Arbetsmiljöverket och Förvaltningsrätten. Hon har också fått ta del av journalanteckningar om skador som senare inte visar sig ha varit rapporterade till Arbetsmiljöverket. I takt med rapporteringen har personer hört av sig, vilket lett till nya delar i artikelserien.

Citat: ”Det har varit så otroligt våldsamt att jag känt att jag kanske inte kommer ur det här, snart går jag in på kontoret och ringer polisen för vi kan inte hantera det.” Anställd på HVB-hemmet.

Läs här (låsta artiklar): Granskningen av Kulabodan

Kategorier
Granskning

Rundringning avslöjade sexismen på Volvo   

Var? Skaraborgs Allehanda.

Vem? Reportern Josefine Hektor.

Vad? När #metoo ägde rum i slutet av 2017 gjorde kvinnor i bransch efter bransch sina egna upprop med tillhörande hashtaggar. Men aldrig bilindustrin. Fem år senare berättar ett tjugotal kvinnor på Volvos anläggningar i Skövde för Skaraborgs Allehanda om hur de mötts av sexistisk jargong, sexuella trakasserier och kränkningar från manliga kollegor och ibland även chefer. Detta trots nolltolerans på företaget. Reaktionerna från ledning och fack är naturligtvis inte nådiga.

Hur? Under flera månader ringde reportern Josefine Hektor runt till slumpmässigt utvalda unga kvinnor på Volvoanläggningarna. Även om många haft positiva saker att säga om sina arbetsplatser har alla som vittnat från ”fabriksgolven” berättat om en jargong som tenderar att gå över gränsen. I en intervju med P4 Skaraborg berättar reportern mer om arbetet.

Reaktionen från de utpekade företagen har inte låtit vänta på sig. De presenterat en rad nya åtgärder och ska bland annat utbilda samtliga anställda i företagets policys, förbättra anmälningsrutinerna samt införa en särskild hashtag, #nuärdetnog, som anställda ska att använda när de vill uppmärksamma ledningen på problem.

Citat: ”De som höll på fick hållas. Alla småler men ingen säger något, vilket är jättetråkigt. För ofta är det tio bra män och en idiot, men när ingen säger något faller tyvärr skuggan över dem också.” Kvinnlig Volvoanställd i Skövde.

Läs här (låsta artiklar): Över 20 tjejer vittnar om sexism på Volvo: ”Onanerade på kollegans bil”