Kategorier
Granskning

Rutinartikel ledde till viktig granskning

Var? Skaraborgs Allehanda, SLA.

Vem? Reportern Josefine Hektor.

Vad? Tidningen har i en serie artiklar granskat situationen för boende och personal på ett HVB-hem utanför Skövde. Bland annat framgår att personal har utsatts för våld från boende utan att det har rapporterats in till Arbetsmiljöverket. De har heller inte fått något stöd från ledningen när våldet eskalerat på boendet. Vidare berättar tidningen om hur en 18-åring som inte fick vård när hennes anorexia förvärrades och om en 11-årig pojke som satt gömd i en garderob eftersom han var så rädd för de andra barnen.

Hur? Allt började med att tidningen rapporterade om att HVB-hemmet utreddes av Inspektionen för vård och omsorg. I artikeln togs även ledningens svar till IVO med. Efteråt kontaktades redaktionen av flera personer som berättade att ledningen ljög i sitt svar till IVO, samt om de missförhållanden som råder.

Reportern har förutom muntliga källor undersökt handlingar hos bland andra IVO, Arbetsmiljöverket och Förvaltningsrätten. Hon har också fått ta del av journalanteckningar om skador som senare inte visar sig ha varit rapporterade till Arbetsmiljöverket. I takt med rapporteringen har personer hört av sig, vilket lett till nya delar i artikelserien.

Citat: ”Det har varit så otroligt våldsamt att jag känt att jag kanske inte kommer ur det här, snart går jag in på kontoret och ringer polisen för vi kan inte hantera det.” Anställd på HVB-hemmet.

Läs här (låsta artiklar): Granskningen av Kulabodan