Kategorier
Reportage

Pedagogiskt om omtalad miljöbov

Var? Falköping Tidning.

Vem? Anna Kuylenstierna.

Vad? Tidningen berättar att brunnar i området kring Falköpings flygplats ska provtas för att undersöka förekomst av PFAS. Ämnet, som förut var en ingrediens i brandsläckarskum, har kontaminerat flygplatsen efter alla brandövningar som skett där under åren. Likadant ser det ut kring inte minst flygplatser på andra ställen över landet.

Hur? Reportern, som skrivit reportaget i samband med att hon gick Fojos hållbarhetskurs gör en pedagogisk fördjupning i PFAS-problematiken, förutom att rapportera om själva undersökningen.

Citat: ”När man hamnar i ett läge där man har en vätskebrand måste man värdera om nyttan överstiger faran.” Markus Wästefors, chef för Samhällsskydd mellersta Skaraborg om släckskums långsiktiga miljöpåverkan.

Läs här (låst artikel): Höga halter av PFAS på övningsplatsen – nu ska brunnar provtas