Kategorier
Granskning

Lobbyisten som fakturerade utan att lobba

Var? P4 Väst

Vem? Reportrarna Fredrik Almryd och Dino Jasarovic.

Vad? P4 Väst har granskat Skagerrakbanan, planerna på en 256 kilometer lång höghastighetstågbana i luften mellan Göteborg och Oslo. Bland annat har man kunnat berätta om en lobbyistkonsult som fakturerat 2 000 kronor i timmen för samtal med makthavare. Samtal som inte har ägt rum.

Hur? Redaktionen var sedan tidigare misstänksam mot projektet, som av många kallats för ett luftslott. När man fick tips om att det var höga konsultkostnader kopplade till Skagerrakbanan började man begära ut dokument kring de upphandlingar som var kopplade till projektet. Det visade sig vara uteslutande direktupphandlingar. När man sen begärde ut fakturor kopplade till varje konsult kom flera först ut med timrapporteringen bortplockad eller maskad. Först efter övertalning med hänvisning till demokrati och den klassiska frågan ”vilken sekretess handlar det om”, kom allt ut omaskerat.

När reportrarna kontaktade de ”påverkanspersoner” den aktuella konsulten tagit betalt för att ha försökt påverka visade det sig att lobbysamtalen i de flesta av fallen inte hade ägt rum.

Citat: ”Vi kommer att se över rutinerna som gjorde att de här fakturorna uppenbarligen kunde slinka igenom vårt gransknings- och attesteringssystem”. Christian Persson, tillträdande ordförande för kommunrevisionen i projektägande Uddevalla kommun.

Lyssna här: Konsulten tog 2 000 i timmen för djupa samtal – som aldrig ägde rum