Kategorier
Granskning

Juristen som stal från sina klienter

Var? SVT Nyheter Skåne

Vem? Reportarna Fredrik Svenningsson och Natalie Medic.

Vad? De båda SVT-reportrarna berättar den nästan osannolika historien om Malmöjuristen som inte bara tar betalt för jobb som han sedan inte utför, utan som även har låtit klienter skriva över sina bostäder till honom. I ett fall har han förmått en 96-årig demenssjuk kvinna att skänka sin villa i Älvsjö och testamentera honom hela sin förmögenhet.

Avslöjandet har lett till en egen liten dokumentär-serie på SVT Play och på så sätt nått den stora tv-publiken.

Hur? En av reportrarna fick tips om juristen som tog betalt av sina klienter för att sedan gå under jorden istället för att göra det han anlitats för. Redaktionen avsätter varje år resurser för två större granskningar, och detta blev en av dessa under 2022. Två reportrar fick därför chansen att gräva i fallet. Genom offentliga handlingar, bland annat rättstvister mot mannen, fick man tag på ett 20-tal lurade klienter. Genom kontakter med dem och andra som haft med ”bluffjuristen” att göra fick de tag på ytterligare fall.

För att få reda på om mannen fortfarande var verksam skapade reportrarna ett antal påhittade karaktärer som vände sig till honom för att få juridisk hjälp. Genom att boka ett möte åt en av dessa kunde de också konfrontera juristen, som dock sprang från platsen medan han filmades.

Citat: ”Jag är så ledsen för hennes skulle för hon är inte riktigt med på att hon har faktiskt har blivit lurad här. Och håller på att bli grundlurad. Och ingenting kan skydda henne.” Karin Lycke, god man åt 96-åringa Ingeborg.

Titta här: Juristen och de osannolika gåvorna