Kategorier
Granskning

Handlade av sjukskriven rektor på Systemet

Var? Borås Tidning.

Vem? Reportrarna Rebecka Åsbrink Claesson och Anne Bengtsson.

Vad? Tidningen berättar om en rektor på en Boråsskola som är under utredning då inköpta tekniska prylar för 200 000 kronor har saknats vid en inventering på skolan. Detta efter att rektorn tidigare gjort stora inköp som fått skolförvaltningen att reagera. Tidningens granskning visar också att rektorn har sidouppdrag som hon i strid mot reglerna avstått att rapporterat till arbetsgivaren.

Det enda uppdrag rektorn faktiskt har rapporterat är att hon jobbar extra på Systembolaget. I samband med granskningen kommer dock tidningen på rektorn med att jobba där samtidigt som hon är sjukskriven från sitt kommunala jobb. Efter avslöjandet säger rektorn upp sig i samråd med arbetsgivaren.

Hur? Genom kontakter i skolvärlden kände reportrarna till att inventeringar hade gjorts på skolan och de hade redan fått ut en inventering från 2022. I samband med en koll av ett tips om arbetsmiljön på skolan begärde man även ut årets inventering och jämförde med fjolårets.

Eftersom tidningen tidigare har granskat kommunala chefers bisysslor var det en självklarhet att även titta på vilka sidouppdrag rektorn hade. Att hon jobbade på Systembolaget visste man sedan tidigare både från tips och genom rektorns egna facebooksida. Den aktuella dagen hade reportrarna kommit överens med rektorn om att höras på eftermiddagen. Rektorn hade berättat att var sjukskriven. När rektorn sedan inte svarade i telefon som överenskommet bestämdes att reportrarna skulle gå och handla på Systembolaget. De hade kontinuerlig kontakt med sin chef för att kunna hantera de situationer som eventuellt skulle uppstå. De såg rektorn sitta i kassan, tog en flaska vin och valde rektorns kassa. När de såg rektorns initaler på kvittot insåg de att de hade bevis. För säkerhets skull smygtog de också en bild. Vid publiceringen namngavs rektorn, något chefredaktören Stefan Eklund i en krönika motiverade med att hon var chef inom en stor skattefinansierad verksamhet som dessutom berör barn.

Citat: ”Skojar ni? Ni menar alltså att hon har sjukskrivit sig i sitt ordinarie uppdrag och jobbar på ett annat ställe? Högst alarmerande. När ni visar mig det här så blir jag ju bestört.” Borås grundskolechef Ulf Karlsson sedan reportrarna berättat om sin upptäckt och visat honom Systembolagskvittot med rektorns initialer.

Läs här: Kritiserad rektor sjukskrev sig – satt i kassan på Systembolaget