Kategorier
Granskning

De gav sig på skolornas hatade it-system

Smålandsposten började titta noggrannare på ett hatat datasystem i Växjös skolor. En artikelserie senare meddelar utbildningsnämndens ordförande att kommunen kommer att kräva vite av leverantören.

Var? Smålandsposten.

Vem? Reportrarna Filip Bolmgren och Johan Persson samt fotograferna Lars-Göran Rydqvist och Calle Rydqvist.

Vad? I en lång rad artiklar har Smålandsposten granskat Växjöskolornas digitala system, som har visat sig lämna oerhört mycket övrigt att önska. För lärarna är det svårt att hitta de uppgifter de behöver medan eleverna riskerar att få felaktig frånvaro inrapporterad eftersom närvarorapporteringen är så krånglig.

Tidningen har också kunnat berätta om flera underligheter i samband med att Växjö kommun upphandlade systemet från dataföretaget IST. Läsarresponsen har varit stor och utbildningsnämndens ordförande i Växjö har efter granskningen uppgivit att kommunen nu kommer kräva vite av dataföretaget.

Hur? Smålandsposten har under en längre tid fått tips om att lärarna i Växjö är missnöjda med de digitala systemen, som infördes 2018. Efter en genomförd enkätundersökning i höstas stod det klart hur utbrett missnöjet var. Då bestämde sig tidningen för att ta ett större grepp om ämnet. Reportrarna har både gått igenom kommunala handlingar kring upphandlingen och pratat med lärare som förklarat mer om hur systemet påverkat dem i vardagen.

Citat: ”Det är som att en arkitekt skulle rita en dörr som sitter två meter upp på väggen. Jag skulle tycka att det är idiotiskt, men arkitekten skulle svara: Du får ta en stege och gå in genom dörren.” Läraren Paul Johansson sedan någon sagt att lärarna behöver anpassa sig efter det nya systemet.

Läs här (låsta artiklar): Smp granskar digitaliseringen i skolan