Kategorier
Granskning

Betygsjämförelse gav nya viktiga tips 

Var? Nerikes Allehanda.

Vem? Jennifer Mayer och Robban Andersson.

Vad? Nerikes Allehanda har tittat på slutbetygen i nian i svenska, matematik och engelska i Örebro och jämfört skola för skola hur dessa skiljer sig från elevernas resultat på de nationella proven. Granskningen visar att nästan 30 procent av eleverna förra läsåret gick ut nian med högre slutbetyg i dessa ämnen än de presterade på de nationella proven och att det sett till alla skolor inte skiljer sig nämnvärt om de gått på privat eller kommunal skola. Men på enskilda skolor skiljer det markant mellan provresultat och slutbetyg. Här ser det alltså ut som att skolorna ägnar sig åt att dela ut så kallade glädjebetyg.

I en uppföljande publiceringen berättar flera tidigare lärare på Jensen grundskola i Örebro om hur glädjebetyg är satta i system på skolan då lärare pressas att sätta höga betyg för att anses göra ett bra jobb. Även nuvarande och tidigare elever bekräftar bilden.

Hur? Efter tidigare granskningar om grundskolan fick redaktionen tips om att betygen ser väldigt olika ut på olika Örebroskolor, något man nu bestämde sig för att kolla upp.

I samband med publiceringarna kom på kort tid ett 20-tal mejl och samtal till redaktionen om förhållandena på Jensen grundskola. I samband med att tidningen gjorde ansvarsintervjuer med skolans företrädare började det plötsligt ramla in mejl till redaktionen om hur bra det var på Jensen. Detta visade sig dock grunda sig i en uppmaning från skolan till vårdnadshavare om att kontakta NA.

Citat: ”På Jensen hade jag A eller B i spanska. Men nu, efter första året i gymnasiet, så riskerade jag att få F och fick kämpa jättemycket för att ens få godkänt.” Tidigare Jensenelev i Örebro.

Läs här (låsta artiklar): Ojämlika skolan