Kategorier
Granskning

Kollen som tvingade bort tandvårdschefen

Var? P4 Örebro.

Vem? Reportrarna Marcus Titus och Malin Laurila.

Vad? Reportrarna avslöjar att en tandläkare på Folktandvården i Örebro har behandlat patienter gratis och låtit dem gå före i kön. Bland de VIP-behandlade finns bland annat tandläkarens egna föräldrar samt chefer inom folktandvården och deras anhöriga. En av patienterna som pekas ut är Folktandvårdens direktör, som varken förnekar eller dementerar uppgifterna. Med avslöjandet följer polisanmälningar och dessutom tvingas direktören avgå.

Hur? Det var i samband med att reportrarna höll på med en annan granskning av regionen som de fick tips om att kolla på folktandvården. Genom intervjuer och genomgång av handlingar, bland annat en internutredning, kunde de få fram vad som hade hänt.

Citat: ”Jag vet också att det har funnits en otydlighet i förvaltningen när det gäller tandvård till anhöriga, bekanta och kollegor.” Folktandvårdens direktör Idakajsa Sand.

Lyssna här: P4 Örebro granskar tandvårdsfusket