Kategorier
Granskning

Kartläggningen som bara växte och växte

Var? Mariestads-Tidningen.

Vem? Reportrarna Jenny Åberg, Birthe Wetter och Lisa Bring.

Vad? I samband med att tidningen berättar att Mariestads mark- och exploateringschef slutar efter bara ett halvår på posten presenterar man en lista på över 30 chefer inom kommunen som har slutat de senaste sex åren. Artikeln följs upp med en lång rad berättelser om chefer som sparkats, om en ifrågasatt arbetsmiljö, en omfattande kritik mot kommundirektören och om turerna kring en planerad omorganisation. Tidningen lyckas också pedagogiskt förklara de konsekvenser som ”chefskarusellen” har fått, bland annat i form av ökade kostnader. Vidare bemöter man kommunens uttalande om att det handlar om en naturlig omsättning av chefer genom att jämföra med andra kommuner som inte har samma omsättning.

Hur? Tidningen har en lång tid fått tips om en dålig arbetsmiljö på kommunen, men det har varit svårt att rapportera om det då det inte funnits personer som varit beredda att träda fram och berätta. När mark- och exploateringschefen sade upp gav det en möjlighet att bygga granskningen på något konkret. När man väl börjat kartläggningen växte den från det planerade antalet artiklar till en lång rad uppföljningar. Orsakerna var bland annat utspel om den planerade omorganisationen, att den politiska oppositionen hade en strävan att få bort kommundirektören och att man fick veta mer än man vågat drömma om när det gäller spelet bakom kulisserna på kommunen.

Citat: ”Det är 2,5 månader mellan varje chef som slutar i genomsnitt. Det finns inte ett privat företag som skulle tillåta sådant under så lång tid. Efter en och två chefer kanske man inte reagerar, men efter ett tag ser man ett mönster och då tar man tag i problemet.” Mariestads oppositionsråd Janne Jansson (S).

Läs här (låsta artiklar): MT granskar chefskarusellen i Mariestads kommun