Kategorier
Granskning

Fick fram sanningen om djurparksolyckan

Var? SVT Nyheter Småland.

Vem? Reportrarna Olof Peterson och Ida Andersson.

Vad? I augusti 2022 dödades en rumänsk djurskötare på Ölands djurpark av en älgantilop. SVT Nyheter Småland har i en rad reportage avslöjat hur arbetsmiljön på djurparken bidragit till olyckan. Hit hör språkförbistringar som bidragit till sämre säkerhet, säkerhetsföreskrifter som inte har gått att följa praktiskt samt olyckor som mörkats av ledningen och där personalen hotats till tystnad. Reportagen visar också hur polisen efter olyckan missade att förhöra personer som satt inne på viktig information.

Hur? När olyckan inträffade påmindes reportern Ida Andersson om hur hon som tidigare anställd på P4 Kalmar granskat just arbetsmiljön på Ölands djurpark. Det gjorde att hon och kollegan Olof Peterson bestämde sig för att ta reda på vem den dödade mannen var och om han var en så erfaren djurskötare som parken hade uppgett i samband med olyckan. I jakten på sina svar besökte de den dödes hemby i Rumänien, där de pratade med hans anhöriga och med andra män i byn som tidigare arbetat på Ölands djurpark. Under arbetets gång intervjuades också tidigare anställda och praktikanter i Sverige och Danmark som kunde berätta om sina upplevelser.

Citat: ”Säkerheten var hundra procent skit. I princip skulle vi elever aldrig vara ensamma med djuren, men det var vi hela tiden. Inne hos rovdjuren skulle de anställda också vara två, men så var det inte heller.” Iben, tidigare djurskötarelev.

Se reportagen här: Dödsolyckan på Ölands djurpark