Kategorier
Granskning

De berättade om de dubbelt bestraffade

Var? SVT Nyheter Uppsala.

Vem? Reportrarna Christoffer Urborn och Ellen Pan, fotografen Pontus Stark samt redaktören Rufus O Jägemar.

Vad? I november 2019 beslutade Uppsala kommun att inte längre bevilja ekonomiskt stöd för boende för den som hyr i olaglig andra hand. I en serie reportage visar SVT Uppsala hur regeländringen kommit att drabba några av de redan mest utsatta i samhället. Detta trots att det inte själva har begått något regelbrott, eftersom det är den som hyr ut svart som gör fel. Redaktionen har träffat flera drabbade, pratat med kritiska röster inifrån Socialförvaltningen och med experter som berättar att det Uppsala kommun gör är fel. Trots detta är Uppsala endast en av 130 kommuner som har börjat tillämpa reglerna.

Hur: Redaktionen begärde ut en lista över beslut där personer nekats bistånd på grund av att de hyrde olagligt i andra hand. Väldigt mycket information i listan var sekretessbelagt, men genom att titta på överklaganden i förvaltningsrätten och kammarätten, där man inte sekretessbelägger i någon större utsträckning, kunde reportrarna undan för undan få fram den information man sökte och hitta uppgifter om de drabbade. Då det var svårt att hitta andra kontaktuppgifter till de drabbade än bostadsadresserna slutade det i de flesta fall med att man fick tag på sina intervjupersoner via dörrknackning. Att skydda identiteterna på de socialtjänstanställda som uttalade sig var en annan stor utmaning i arbetet.

Citat: ”Jag minns ett klientärende jag fortfarande får ont i hjärtat av att tänka på. Där ledde vår rutin till att en kvinna med fler än fem barn blev bostadslös.” Anonym socialtjänsthandläggare.

Titta här: Biståndsexperimentet