Kategorier
Granskning

De gav sig på de svåraste av granskningar

Var? Norrländska Socialdemokraten, NSD.

Vem? Reportrarna Linda Kask, Mattias Friberg och Mathias Asplund samt Elisabeth Asplund som stått för foto och webbpresentation.

Vad? I en serie artiklar i en ännu pågående granskning har tidningen berättat om hur omhändertagandet av barn på bara något år ökat lavinartat i Gällivare kommun. En jämförelse med andra kommuner i länet visar att Gällivare ligger långt över genomsnittet i de andra kommunerna.

Tidningens granskning visar att kommunen i flera fall brutit mot gällande lagar och regler när de brutit kontakten mellan små barn och deras föräldrar, splittrat syskonskaror och inte givit vårdnadshavarna den information de har rätt till.

Hur? I samband med ett annat reportage fick reportern Linda Kask kontakt med en familj där ett barn hade blivit omhändertaget. Hon upptäckte att det fanns underligheter kring Gällivare kommuns hantering av fallet och när hon tittade närmare på frågan fick hon kontakt med fler drabbade familjer och med personer som engagerat sig i fallen.

Tidningen har mötts av mycket kritik både för att ta politisk ställning och för att ta de drabbade föräldrarnas parti. Reportern Linda Kask, som kallar granskningen för det svåraste hon någonsin gjort som journalist, pekar dock på att det är kommunens hantering av omhändertagandena och inte själva beslutet i sig som tidningen granskar.  

Citat: ” Jag begriper inte att ingen tjänsteman eller politiker däruppe stannar till och funderar över hur situationen kan vara så överdjävlig i just Gällivare att man måste ta till omedelbara omhändertaganden hela tiden.” Gällivares tidigare socialchef Kenneth Sundberg är kritisk mot sina efterträdare.

Läs här (låsta artiklar): Kampen om barnen