Kategorier
Granskning

Granskade politikerns felutbetalda ersättning

Var? Enköpings-Posten.

Vem? Reportern Anette Östlund.

Vad? När det avslöjades att ett avgående kommunalråd i Enköping felaktigt hade fått ut omställningsstöd på över 400 000 kronor hette det att hon själv inte hade gjort något fel. Därför skulle hon få behålla pengarna. När Enköpings-Postens reporter granskade ärendet visade det sig att politikern visst varit medveten om vilka krav som ställdes på henne för att få stödet. Efter tidningens granskning bestämde sig politikern för att lämna tillbaka pengarna.

Hur? Reportern hade tidigare bevakat flera turer kopplade till nya regler för politiska arvoden i kommunen samt vilka avgående politiker som hade rätt till så kallade omställningsbidrag.

I samband med denna bevakning fick hon reda på att det tidigare C-kommunalrådet hade sökt bidrag, och i maj kunde tidningen rapportera att politikern beviljats stöd på över 60 000 i månaden, trots att hon redan hade över 40 000 i arvoden som fritidspolitiker. Men när utbetalningarna stoppades i juli var det av en annan anledning. För att få ut omställningsbidraget måste politikern aktivt söka nya jobb, på samma sätt som gäller för a-kassa. Men i själva verket hade politikern en heltidstjänst som lärare i kommunen, på vilken hon bara jobbade 20 procent. Från kommunens HR-avdelning hette det dock att det var de själva som hade missat att ställa det kravet på politikern. Denna skulle därför få behålla de cirka 600 000 som redan hade betalats ut.

Efter sin semester kontaktades reportern av en kvinna som hade försökt få ut mejlkonversation mellan politikern och kommunens HR-avdelning, men nekats. Även tidningen begärde ut handlingarna, och fick ut fyra av åtta begärda mej. Korrespondensen visade med all tydlighet att politikern inte alls hade varit ovetande om vilka krav som ställdes på henne. En parentes är att kommunen efter en omprövning kom fram till att tidningen hade haft rätt till alla åtta mejlen. Så inte ens där gjorde HR-avdelningen rätt.

Citat: På många sätt har hanteringen av det här ärendet har varit ett haveri. Nu måste vi titta på det och lära för framtiden.” Anders Wikman, kommunstyrelseledamot för lokala partiet Nystart Enköping.

Läs här (låst artikel): Tidigare kommunalråd fick ”fallskärm” felaktigt