Kategorier
Granskning

Krisläge i skolans värld – ÖP lyfter barnens situation

ÖP:
“Det är nära hälften av lektionerna som ingen lärare dyker upp på och inget besked ges till eleverna”

Var? Östersundsposten
Vem? Linda Hedenljung och Petter Hansson Frank
Hur? Reportrarna Linda Hedenljung och Petter Hansson Frank grävt i skolans värld i Östersund, där rekordmånga elever inte kan söka till gymnasiet. Kritiken mot skolkvaliteten har pågått i fjorton år, men trots uppmärksamheten beskrivs det som ett “lotteri” vilken utbildning elever får. ÖP:s granskning visar ett ras från året innan, och nästan var femte niondeklassare i kommunala skolan riskerar att inte kunna få söka gymnasiet till hösten. Förutom granskningen har tidningen också arbetat med läsardialogen. Chat, debattartiklar och en stor mängd insändare har hållit fast i frågan.

Titta här: Efter 14 år av kritik – fortsatt lotteri vilken utbildning eleverna i Östersund får

Citat:  “Det är nära hälften av lektionerna som ingen lärare dyker upp på och inget besked ges till eleverna” säger en bekymrad förälder.