Kategorier
Granskning

Valpsmugglingen till Sverige granskad av HD

Helsingborgs Dagblad
Hon har smugglat in valpar från framför allt Polen, men även haft egna valpfabriker i Sverige”

Var? Helsingborgs Dagblad
Vilka? Joakim Andersson och Jonas Nyrén
Hur? I en stor granskning går HD på djupet med ett engagerande ämne: hundsmugglingen till Sverige. HIstorien börjar med 16 döda valpar av rasen fransk bull dog, som hittas i en skåpbil. En kvinna nordvästra Skåne pekas ut som smugglare av polska valpar. Oerhört väl berättad och digitalt utgjord long read med flera delar.

Läs här: 16 valpars resa mot döden

Citat: “Hon har smugglat in valpar från framför allt Polen, men även haft egna valpfabriker i Sverige