Kategorier
Datajournalistik Reportage

Datajournalistik och bra berättelser en vinnande kombination

Var? SVT Jämtland & SVT Gävleborg

Vem? Karin Airaksinen, Malin Eirefelt, mfl

Vad? För första gången på 20 år är det fler som flyttar till Jämtland, Gävleborg och Värmland än som flyttar ifrån länen. Flera lokala SVT-redaktioner kläckte idén om att göra något på befolkningsutvecklingen och ändrade flyttströmmar efter pandemin. Initiativet till publiceringen kom från Jämtland och Gävleborg, men har spritt sig till flera. Här är det än en gång en kraftfull kombination av engagerade lokal journalistik med röster från lokalsamhället som kombineras med datajournalistik, ett vinnande recept.

Citat: “Coronapandemin blev en möjliggörare”, säger Katarina Hamberg, inflyttare.

Titta här:

Efter pandemin: Flyttströmmarna har vänt

Landsbygdskommuner lockar nya invånare: ”Ett positivt trendbrott”