Kategorier
Granskning

Kraftfull samlad journalistik om ungas villkor för lärande

SVT:s lokala kanaler
“Hur ska du lära dig spela i ett band via Meet?”

Var? SVT:s lokala kanaler
Vilka? Anna Adersjö, Albin Aghamn, Jennifer Alm, Beatrice Emmerik, Moa Ferm, Maja Flygt, Hannes Forsell, Gunilla Fritze, Malin Gotlin, Robert Gustavsson, Johan Hedlund, Ylva Holmgren, Arvid Jansson, Kaisa Lappalainen, Erica Larsson, Sara Leijman, Jasmin Lindberg, Linda Mathillas, Simon Melin, Elin Schwartz, Kristofer Ström, Carl Bruno Tersmeden, Ida Thellenberg, Fredrik Weibull, Martin Wik, Anja Löfman, Bernhard Öhrstedt, Hanna Degerström, Helena Bengtsson, Martin Hedström och Linnea Heppling.
Hur? Gymnasieelever över hela landet har intervjuats av SVT:s lokala kanaler om hur de påverkats av distansstudierna. En kombination av datajournalistik och fotarbete på fält ger relevant lokal journalistik och samtidigt ett större perspektiv i en fråga som drabbar unga. SVT sätter fokus på distansutbildningens baksida, och engagerar i chat med utbildningsminister Anna Ekström.
Titta här:  https://www.svt.se/special/105-elever-om-pandemin/
och här: Svenska gymnasieelever vittnar: Vi lär oss mindre nu
 
Citat: “Hur ska du lära dig spela i ett band via Meet?” Julia Pezo, musikstuderande, Karlskrona