Kategorier
Granskning Personporträtt

Journalistik på hemmaplan – oberoende granskning och respekt för individen

GA:
“Det är klart att jag inte presterat hundra procent när jag känt mig ifrågasatt”

Var? Gotlands Allehanda
Vem? Magnus Ihreskog, Dennis Pettersson mfl på redaktionen.
Hur? GA har noga bevakat turerna i det kommunala fastighetsbolaget, som nu lett till att vd:s förtroende förbrukats i styrelsen. Turbulensen har rört nya lokaler för bolaget för 180 miljoner kronor, planer på nybyggnationer som stoppats och en arbetsmiljö där många av medarbetarna haft mycket dåligt förtroende för ledningen. 47 av 50 svarar i en medarbetarenkät att det finns en tystnadskultur i företaget. GA lyckas bevaka alla aspekter av den kommunala härvan, inklusive en fin avskedsintervju med den märkbart skakade sparkade vd:n, som också visar hur viktigt det är att lokaltidningen kan vara en oberoende granskare av missförhållanden och visa varsamhet med enskilda på samma gång. Höra bägge sidor och undvika att bli ett verktyg i en partsinlaga samtidigt som ansvar ska utkrävas, det är en konst.

Läs här: Kalkhäll talar ut: ”Det är en så stor sorg”

Citat: “Det är klart att jag inte presterat hundra procent när jag känt mig ifrågasatt” säger Elisabeth Kalkhäll, avgående vd för Gotlandshem.