Kategorier
Granskning

Högaktuellt och känsligt ämne

Var? Barometern

Vem? Reportern Karin Lagerström

Vad? I en serie artiklar granskade tidningen vindkraftsutvecklingen i småländska kustkommunen Mönsterås. Reportagen visade hur vissa blir ekonomiska vinnare och andra förlorare. Tidningen kunde bland annat berätta hur kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås har varit drivande i vindkraftsfrågan samtidigt som han i egenskap av markägare själv har tjänat pengar på utvecklingen.

Hur? Tidningen fick tips om kommunalrådet som satt på dubbla stolar och började undersöka saken. Reportern Karin Lagerström dök ned i ett känsligt och komplicerat ämne där allt inte är svart eller vitt. Hon har inte heller någonsin fått så många läsarreaktioner som denna gång. Samtidigt har såväl myndigheter som intervjupersoner, inklusive det ifrågasatta kommunalrådet, varit väldigt tillmötesgående, något som underlättade arbetet stort.

Citat: ”Jag har betalat av på huset för att trygga min pension och så förlorar det i värde på grund av vindkraftverken. Vem vill köpa den här gården.” Anna-Lena Eriksson, granne med vindkraftverk.

Läs här (låsta artiklar): Vindkraftens pris