Kategorier
Granskning

Gravid sexbarnsmamma dog – ambulansen var kraftigt försenad

P4 Väst:
“Jag hoppas på rättvisa”

Var? P4 Väst

Vem? Ola Sandstig och Linnéa Cart-Lamy

Vad? Angelägen granskning av P4 Väst, som kan berätta om hur två akut sjuka kvinnor avlidit då de inte fått vård i tid. Avvikelser i de senaste tre årens ambulanstransporter har granskats, och ett 20-tal fall där sena ambulanser fått betydelse har hittats. I två fall har patienter avlidit, och de bristfälliga reaktioner från vården ska nu utredas. En sexbarnsmamma i Bengtsfors, Dalsland, dog efter att hennes ambulans varit kraftigt försenad.

Citat: “Jag hoppas på rättvisa” säger Mustafa, vars gravida fru avled

Lyssna här:

https://sverigesradio.se/artikel/efter-p4-vasts-avslojande-aven-sos-utreder-sexbarnsmammans-dod